marți, 10 septembrie 2013

Precizări pentru anul şcolar 2013-2014 în legătură cu aplicarea la învăţământul primar a noilor programe/planuri cadruPrecizări pentru anul şcolar 2013-2014 în legătură cu aplicarea la învăţământul primar a noilor programe/planuri cadru
ü Procesul de predare-învăţare-evaluare se realizează integrat, respectând tematica propusă, vizând competenţele stabilite.
ü Activităţile didactice sunt susţinute de cât mai mult material didactic concret-intuitiv.
ü Evaluarea iniţială se realizează în primele două săptămani (perioada preabecedară se rezumă la acest interval de timp), predominant prin observare directă a elevilor.
Ordinul 3371/ 12.03.2013
      Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, cuprinse în Anexa nr. 2 a  ordinului, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2013-2014.
      Programele şcolare pentru clasa a II-a, cuprinse în Anexa nr. 2 a ordinului, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2014-2015.
      În anul şcolar 2013 – 2014 la clasa a II-a se aplică Planul cadru aprobat prin OMECT 4686/2003
      În anul şcolar 2013 – 2014 la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul cadru aprobat prin OMECT 5198/2004.
      La CP şi la cls. I : 30 – 35 de minute (restul timpului- activităţi recreative liber- alese).
      La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a: activităţile de predare – învăţare – evaluare - 45 de minute
      „Art. 66 Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.” (Legea educaţiei nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare)
      Metodologia de aplicare a  planurilor cadru de învăţământ pentru învăţământul. Primar prevede la  Art. 6 (2) posibilitatea  includerii unei ore de opţional.
Alte precizări vor fi transmise la Consfătuirile judeţene.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu