miercuri, 24 noiembrie 2010

luni, 15 noiembrie 2010

Săptămâna Educaţiei Globale

PACEA ŞI NONVIOLENŢA!!! sunt temele abordate în acest an sub sigla Săptămânii Educaţiei Globale.

Activităţi programate în şcoala noastră cu această ocazie:

- Luni, 15 noiembrie 2010 - Lansarea proiectului
- Emisiune de promovare la Radio B3

- Marţi, 16 noiembrie 2010 - Expoziţie: planşe, afişe, desene, creaţii literare etc. - clasele -VIII
- Editare de film - clasele de liceu.

- Miercuri, 17 noiembrie 2010 - Şi astăzi sunt politicos!
Fiecare clasă va întocmi apoi un raport al activităţii din Ziua politeţii... Se va discuta în Consiliul Şcolar al Elevilor

- Joi, 18 noiembrie 2010 - Campania anti-violenţă, în pauza mare, în curtea liceului! O să apreciem creativitatea în promovarea păcii!

- Vineri, 19 noiembrie 2010 - Activitate în colaborare cu şcolile din Centrul Metodic Beclean... începând cu ora 12.