vineri, 20 septembrie 2013

Dosarul comisiei metodice

Documente necesare:DOSARUL COMISIEI METODICE
Documente necesare

  1. Componenta organizatorică
a.       Structura anului şcolar;
b.      Componenţa catedrei;
c.       Orarul membrilor comisiei;
d.      CDŞ- număr ore/ denumire/ plasarea în orarul şcolii sau al claselor.


  1. Componenta managerială
a.       Plan managerial;
b.      Plan operaţional/de activităţi;
c.       Raport de activitate anual/ semestrial al membrilor şi al comisiei;
d.      Procese verbale ale întâlnirilor şi alte documente anexate;
e.       Planificări – anuale şi semestriale;
-          Unităţi de învăţare;
f.       Programa şcolară;
g.      Tabel cu manualele folosite de fiecare cadru didactic;
h.      Rezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul
i.        Program de pregătire:
                    -pentru elevii performanţi; pentru examene naţionale; pentru recuperare.
j.   Evaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale.  
             
  1. Componenta operaţională
a.       Program interasistenţe;
b.      Proiecte de lecţie- modele;
c.       Testări iniţiale- subiect şi barem/ fişă de interpretare;
d.      Testări periodice şi sumative;
e.       Fişe de lucru;


  1. Componenta formare profesională
a.       Program de formare continuă- oferta CCD;
b.      Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
c.       Evidenţa meritelor deosebite a realizărilor concrete;
-          Publicaţii ( cărţi, reviste articole, hărţi, planşe, soft educaţional etc. );
-          Rezultate ale elevilor la concursuri şcolare;
-          Activitatea cercurilor/ cluburilor şcolare;

 
  1. Componenta extracurriculară
a.       Plan de activităţi extracurriculare;
b.      Procese verbale ale activităţilor şi alte documente anexate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu