BACALAUREAT

Conținuturi SIMULARE - CLASA A XI-A:


Modele de subiecte - SIMULARE EN și BACALAUREAT 2018:

Modele de subiecte - BACALAUREAT 2018:

Calendarul 

EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2018:

În primul rând, calendarul: spre deosebire de anul școlar 2015-2016, în anul școlar curent simularea examenelor naţionale se va desfăşura în aceeași perioadă (13-17 martie), atât pentru elevii clasei a VIII-a, cât și pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.
Calendarul detaliat pe clase şi discipline (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3150/2017)
Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
 • 13 martie: Limba şi literatura română
 • 14 martie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
 • 16 martie: Matematică
 • 31 februarie: afişarea rezultatelor
Simulare examen național de Bacalaureat
I. Clasa a XI-a
 • 13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
 • 14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
 • 16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
 • 31 martie: afişarea rezultatelor
II. Clasa a XII-a
 • 13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
 • 14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
 • 16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
 • 17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)
 • 31 martie: afişarea rezultatelor
Obiectivele simulării
 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale
Subiecte simulare
Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat. 
 • pentru clasa a VIII-a, programele de examen sunt disponibile aici, iar conţinuturile exceptate, adică acele teme care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici
 • pentru clasa a XI-a este valabilă programa de Bacalaureat (în vigoare pentru anul 2017) disponibilă aici, iar conținuturile exceptate, adică acele teme care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici
 • pentru clasa a XII-a este valabilă programa menționată mai sus în timp ce conţinuturile care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici.
Modelele de subiecte, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate încă din luna noiembrie 2016 pe subiecte2017.edu.ro. Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII, respectiv Bacalaureat. De asemenea, în cadrul acestei pagini, se regăsește o arhivă ce conține subiectele susținute în anii precedenți în sesiunile de examen (EN VIII și Bacalaureat), dar și subiectele de la simulările naționale din ultimii ani.
IMPORTANT! Referitor la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat, Ministerul Educației a publicat o serie de precizări (disponibile atașat), însoțite de modele de subiecte care pot fi consultate aici.
Eventuale informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021/315.50.99 (L-J: 8:30 - 16:30, V: 8:30 - 14:00).

Sursa: https://www.edu.ro/simulare-examene-na%C8%9Bionale-ghid-informativCalendar simulare Bacalaureat 2016


Calendar simulare Bacalaureat 2015

 • 2 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura română
 • 3 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura maternă
 • 4 martie 2015 – Simularea probei obligatorie a profilului (matematică/istorie)
 • 6 martie 2015 – Simularea probei la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
 • 12 martie 2015 – Afişarea rezultatelor

Subiecte și bareme


BACALAUREAT 2014

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – toate profilurile şi specializările
Filiera vocaţională – toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

Descărcaţi aici

BACALAUREAT 2014

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică – profil umanist

Filiera vocaţională – profil pedagogic

Descărcaţi aiciModele de subiecte BACALAUREAT 2014

Probe scrise
* Modelele de subiecte din anul 2013 pot fi consultate aici , cele din 2012 aici , cele din 2011 aici şi cele din 2010 aici
* Subiecte şi baremele de evaluare şi notare din sesiunile examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2013 pot fi consultate aici, cele din anul 2012 aici, cele din anul 2011 aici şi cele din anul 2010 aici

Certificare compenenţe
* Modelele de subiecte din anul 2013 pot fi consultate aici, cele din 2012 aici, cele din 2011 aici si cele din 2010 aici


Rezultate obţinute la EXAMENUL DE BACALAUREAT  de elevii pregătiţi de mine  la disciplina Limba română (PROCENTUL DE PROMOVARE : 100%) :
Nr. crt.

Nume
Iniţiala tatălui

Prenume
Nota obţinută la Limba Română


Sesiunea

1.       
ABODI
M.
LAURA COSMINA
8.70
Iunie-iulie 2013
2.       
BĂGĂCIAN
M.
EDINA IASMINA
5.20
Iunie-iulie 2013

3.       
BAIZAT
T
ADINA LARISA
8.25
Iunie-iulie 2013
4.       
BAJZATH
D.
DANIEL
7.40
Iunie-iulie 2013
5.       
BEBENICI
M.
LAURENŢIU MARINEL
5.15
Iunie-iulie 2013
6.       
BIDIAN
I.
CARMEN ANDREEA
8.50
Iunie-iulie 2013
7.       
BILTIU
I.
IOAN
7.00
Iunie-iulie 2013
8.       
BUCŞA
A.M.
ADRIAN ŞTEFAN
5.55
Iunie-iulie 2013
9.       
BUCUR
I.
ILEANA ANAMARIA
6.55
Iunie-iulie 2013
10.   
CIUI
D.
DORINEL VLĂDUŢ
6.20
Iunie-iulie 2013
11.   
COPTIL
P.
OANA TEODORA
5.90
Iunie-iulie 2013
12.   
DRĂGOI
I.
GRIGORE
8.55
Iunie-iulie 2013
13.   
GERGELY
I.
KINGA MELINDA
8.00
Iunie-iulie 2013
14.   
HALASU
R.
DIANA REBECA
9.20
Iunie-iulie 2013
15.   
HITICAŞ
G.
GABRIEL DĂNUŢ
7.25
Iunie-iulie 2013
16.   
INCEAN
L.
ROXANA ADRIANA
6.95
Iunie-iulie 2013
17.   
MĂHĂLEAN
I.
VIOREL
6.30
Iunie-iulie 2013
18.   
MOLDOVAN
N.
VERGINIA MARIA
6.40
Iunie-iulie 2013
19.   
MORAR
I.
TINA
7.55
Iunie-iulie 2013
20.   
MUZSI
I.
CRISTINA GEORGIANA
7.45
Iunie-iulie 2013
21.   
NISTOR
S.
ŞTEFANIA IOANA
9.50
Iunie-iulie 2013
22.   
OŞAN
V.
SORIN MIHAI
6.50
Iunie-iulie 2013
23.   
PODEA
C.
ANDREEA CLAUDIA
8.90
Iunie-iulie 2013
24.   
POP
G.H.
ALEXANDRA PAULA
6.35
Iunie-iulie 2013
25.   
POP
G.H.
RAISA OTILIA
6.90
Iunie-iulie 2013
26.   
SECHELI
D.
DĂNUŢ GABRIEL
7.30
Iunie-iulie 2013
27.   
SILADI
I.
IONELA
7.35
Iunie-iulie 2013
28.   
VEREŞ
I.
ADINA IOANA
5.65
Iunie-iulie 2013
29.   
VIDICAN
G.
FLAVIU LUCIAN
6.70
Iunie-iulie 2013

Media clasei : 7.14


Subiectele date la bacalaureat 2013 - Limba română - sesiunea specială (bacalaureatul olimpicilor)

Subiecte real:
Barem - pentru clasele de real/tehnologic

Subiecte uman Barem:CALENDARUL SIMULĂRILOR PLANIFICATE PENTRU ACEST AN ŞCOLAR
CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2013
Sesiunea iunie-iulie 2013

 • 27 – 31 mai 2013 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 31 mai 2013 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 10 - 12 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 12 - 14 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 17 – 21 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 - 28 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 2 iulie 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 3 iulie 2013 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 5 iulie 2013 -  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 8 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 8 iulie 2013 - Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 9 -11 iulie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 12 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor finale


 Sesiunea august-septembrie 2013

 • 15 – 19 iulie 2013 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 19-20 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19-21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 -21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 22 - 23 august 2013 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 26 august 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 27 august 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 28 august 2013 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 30 august 2013 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 2 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 3-4 septembrie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu