vineri, 20 septembrie 2013

Dosarul comisiei pentru perfecţionare şi formare continuăDosarul Comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă
Documente necesare  • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar nr. 5561/2011, Ordinul nr. 3129/2013.

  • Oferta de formare continuă a CCD Bistriţa- Năsăud, pentru anul şcolar în curs.

  • Adresele ISJ şi CCD privind activitatea de formare.

  • Baza de date care să cuprindă cadrele didactice înscrise într-o formă de perfecţionare, examene pentru definitivare în învăţământ şi grade didactice.

  • Programarea activităţii de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ ( catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, mese rotunde, reuniuni, sesiuni de comunicări)

  • Evidenţa participării cadrelor didactice la alte forme de dezvoltare profesională: burse, stagii la nivel naţional/internaţional, cursuri postuniversitare, masterate, doctorate, proiecte.

  • Lista cadrelor didactice care au calitatea de formatori, metodişti ISJ, experţi în problematica formării.

  • Rapoartele/ Informările periodice întocmite la solicitarea conducerii unităţii, a ISJ şi CCD.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu