marți, 24 februarie 2015

RIUF 2015

Hai la RIUF si mergi mai departe!

A rămas mai puțin de o lună până la RIUF, târgul internațional de universități. 

Când și unde?
 • 14-15 martie, Bucuresti, Sala Palatului
 • 17 martie, Cluj-Napoca, Sala Polivalentă
 • 19 martie, Galati, Universitatea Dunărea de Jos
În plus, ne vei găsi și la Chisinau, în cadrul MIEF - Moldovan International Education Fair. Pe 20 și 21 martie la Moldexpo, Casa Sărbătorii.

luni, 23 februarie 2015

Concursul „Alege! Este dreptul tău!” 2015

Selecție curs de formare „Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile”

ANUNȚ DE SELECȚIE pentru cursul

"Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile"
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile anunța lansarea Seriei 3 de înscrieri la cursul cu tema  „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile” acreditate de Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională (DGMRU RSN – MECS) din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. Cursurile sunt organizate în parteneriat cu Asociația REPER21 şi Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în cadrul proiectului Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Cursurile se adresează unui număr total de 1060 de cadre didactice, exclusiv profesori și profesori consilieri școlari, care își desfășoară activitatea la o şcoala acreditată MEN, la nivel de învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic. Cursurile urmăresc dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora şi implementa în cadrul orelor de curs sesiuni si proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile. Cursurile se vor finaliza cu obţinerea unui atestat de formare continuă a personalului didactic şi dobândirea unui număr de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Locațiile și perioadele de desfășurare ale cursurilor fața în fața din aceasta serie sunt detaliate mai jos, cu mențiunea ca în fiecare dintre locații se vor organiza minim 2 cursuri de formare:

Seria 3 de cursuri faţă în faţă
Locaţie  / participanţi
Modul I –învățământ online 24 de ore
Modul II– învățământ de zi 3 zile/24ore
Modul III -învățământ de zi 4 zile/32 de ore
Prahova (participanți din judeţele Prahova, Brașov, Dâmbovița, Buzău)
2-11 apr 2015
15-17 apr 2015
18-21 apr 2015
Bacău (participanți din judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi)
1-9 mai 2015
15-17 mai 2015
21-24 mai 2015
Miercurea Ciuc (participanți din judeţele Harghita, Covasna)
1-9  mai 2015
15-17 mai 2015
21-24 mai 2015
Timișoara (participanți din judeţele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara)
25 mai-1 iunie 2015
5-7 iun 2015
11-14 iun 2015
Craiova (participanți din judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt)
25 mai-1 iunie 2015
5-7 iun 2015
11-14 iun 2015
ImportantÎn această serie se vor desfășura ultimele cursuri în localitatea Craiova, Timișoara, Bacău si Miercurea Ciuc.
Notă: Participanţii la curs vor beneficia de cazare (în camere duble), masă, materiale de curs și decontarea costurilor de transport.
În vederea înscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de înscriere (disponibil la link-ul http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=9d8a6679-b823-4659-9319-ab5ed94f6052[1] până cel târziu la data de 09 martie 2015Doar formularele de înscriere inregistrate[2] până la termenul prevăzut vor fi luate în considerare în etapa de selecție.

Cadrele didactice debutante în carieră vor candida pe locurile special rezervate, pentru fiecare grupă de formare fiind alocate un număr de 5 locuri. În cadrul proiectului prin cadru didactic debutant se înțelege persoana sub 35 de ani (fara grad didactic definitiv). Persoanele care nu dovedesc prin acte această condiție vor fi considerate neligibile.  
Selecția participanților: doar candidaturile care întrunesc toate criteriile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecție, dupa cum urmează:
Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:
§  Încadrarea în grupul țintă al proiectului: Calitatea de cadru didactic de profesor sau profesor consilier şcolar din învăţământ gimnazial / liceal / profesional şi tehnic la o școală acreditată MEN al carei cod SIRUES nu a fost deja înregistrat in cadrul proiectului (nu s-au mai înregistrat participări ale cadrelor didactice din acea unitate școlară).
§  Disponibilitatea de participare pe toată durata programului şi susţinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs față în față se desfășoară în intervalul orar 09.00-18.00.
§  Accesul la un computer conectat la internet şi minime abilităţi de utilizare a acestuia în vederea parcurgerii modulului online.
§  Profesarea în unul dintre judeţele vizate pentru locaţia de desfăşurare a cursului.
§  Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilitați de viata în cadrul scolii
§  Acceptarea condițiilor de participare si asigurare a aspectelor logistice
Criterii de selecție de care se va tine cont în evaluarea candidaturilor:
§  Interesul de a elabora/ derula activități/ proiecte de dezvoltare a abilitaților de viata in contextul dezvoltării durabile in rândul elevilor.
§  Din cadrul unei unităţi de învăţământ (conform codului SIRUES) va/vor putea fi selectaț(i), unul, cel mult doi participanţi, pe toata perioada de derulare a proiectului în cadrul căruia sunt organizate cursurile
§  Motivația, implicarea și dorința de inovație a aplicantului.
Criteriu de departajare, care se aplica in cazul punctajelor egale obținute la criteriile de selecție
§  Domiciliul in mediul rural.
Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participanţilor pentru cele 53 de cursuri se va realiza pe baza criteriilor mai sus menționate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut social.
Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice până cel târziu la data 23 martie 2015 pe pagina web:www.prof21.ro. Ulterior, în vederea înscrierii la curs, participanţii vor fi invitaţi să transmită scanate prin e-mail documentele de înscriere (Carte de Identitate, Certificat de Căsătorie, Certificat de Naştere, diploma de licenţă,adeverinţă din partea unităţii şcolarecontract de formare) și să le predea în original unui reprezentant din partea organizatorilor într-o locaţie și la o dată care va fi comunicată persoanelor selectate.

luni, 9 februarie 2015

Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015


Emitent:MECT
Data emiterii:12.12.2014
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:Download file: OMEN 5109_2014.pdfOMEN 5109_2014.pdf [ Descarcă ]
Tip: pdf; charset=binary (181.58 KB)
Anexe
Sursa: edu.ro

CALENDARUL desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a • 10 februarie 2015 Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu 
 •  10 - 22 februarie 2015 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
 •  22 februarie 2015 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
 •  23 - 24 februarie 2015 Depunerea, la inspectoratul şcolar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
 •  25 - 26 februarie 2015 Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora 
 •  27 februarie - 5 martie 2015 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECS 
 •  6 martie 2015 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor 
 •  6 martie 2015 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar 
 •  9 - 13 martie 2015 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECS 
 •  9 - 24 martie 2015 Soluţionarea contestaţiilor 
 •  24 martie 2015 Transmiterea de către MECS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar 25 - 26 martie 2015 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECS
 • 27 martie 2015 Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Ziua siguranței pe Internet 2015

SID 2015
Elevii de la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean se vor implica în Ziua Siguranței pe Internet 2015.
„Împreună facem Internetul mai bun!”