joi, 28 ianuarie 2010

Programa Evaluare în educaţie

PROGRAMA - ETAPA II - 27 Februarie 2010

Programa pentru concursului de Evaluare in educatie la limba si literatura romana.

Clasa a V-a

Lectura

* Textul in proza (naratiune; narator; personaj; idei principale/secundare). Figuri de stil (comparatia, personificarea; enumeratia; repetitia). Textul in versuri (versul; strofa).

Practica rationala si functionala a limbii

* Exprimarea unor opinii/pareri personale asupra personajelor sau a actiunilor acestora; interpretarea unor structuri poetice etc.

* Semnele de punctuatie (actualizare: punctul; virgula; doua puncte; ghilimelele; linia de dialog; semnul intrebarii; semnul exclamarii)

Elemente de constructie a comunicarii

* Vocabularul limbii romane. Cuvantul. Derivarea. Sinonimele. Antonimele. Sunetul si litera. Verbul (moduri personale si nepersonale; timpurile indicativului; valoarea predicativa, auxiliara, copulativa; predicatul verbal si nominal). Substantivul (genul, numarul, cazurile; prepozitia; articolul hotarat, nehotarat, genitival; functiile sintactice ale substantivului: subiect, nume predicativ, atribut, complement)

Clasa a VI-a

Lectura

* Toate cunostintele asimilate in clasa a V-a.

* Momentele subiectului. Tipuri de rima. Masura versului.

Practica rationala si functionala a limbii

* Exprimarea unor opinii/pareri personale asupra personajelor sau a actiunilor acestora, interpretarea unor structuri poetice etc. Rezumatul.

* Semnele de punctuatie (actualizare: punctul; virgula; doua puncte; ghilimelele; linia de dialog; linia de pauza; semnul intrebarii; semnul exclamarii)

Elemente de constructie a comunicarii

* Toate cunostintele asimilate in clasa a V-a.

* Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale. Omonimele. Arhaismele. Regionalismele. Verbul (moduri personale si nepersonale; timpuri; predicatul verbal si nominal). Substantivul (defectiv; colectiv; cazuri si functii sintactice). Pronumele (personal, de politete, demonstrativ; posesiv: adjectivul pronominal demonstrativ si posesiv; cazuri si functii sintactice).

CLASA a- IX- a

A. Continuturi din domeniul literaturii

a) Fictiune literara:

1. Joc si joaca

2. Familia

3. Scoala

Se va avea in vedere:

* realizarea de eseuri structurate pentru fiecare dintre temele propuse, avand ca punct de plecare operele studiate in clasa a – IX-a;

* stabilirea de legaturi tematice intre textele studiate in clasa a IX- a si alte texte studiate in gimnaziu;

* identificarea diferentelor dintre fictional si nonfictional;

* realizarea de asemanari si deosebiri dintre textele a doi autori studiati, in cadrul aceleiasi teme;

* crearea unor tipuri de texte: argumentatia, rezumatul, povestirea, descrierea.

b) Fictiune si realitate

* Texte fictionale si nonfictionale

* Textul publicitar

(Sa se realizeze un text publicitar in functie de diverse canale de difuzare)

* Alte categorii de texte:

- texte memoralistice (amintiri, memorii, marturii, jurnal intim, jurnal de calatorie, etc.)

- texte epistolare ( corespondenta privata, corespondenta oficiala, etc.)

- texte jurnalistice (reportaj, interviu, articol, anunt publicitar, etc.)

- texte juridic-administrative sau stiintifice (lege, regulament, raport, referat, studiu stiintific, etc.)

- texte argumentative (eseu, discurs, prelegere, etc).

In studiul comparativ al textelor fictionale si nonfictionale vor fi abordate concepte precum: fictiune, imaginatie, inventie; realitate, adevar; “eu” fictional/ “eu” real; text fictional/ text nonfictional.

Nota: Din continuturile prevazute in programa veti selecta numai temele si, respectiv, textele studiate in semestrul I

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare:

Se vor avea in vedere aspectele normative si functionale ale studiului limbii:

* norma literara;

* variante literare libere;

* exprimare corecta si nuantata: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei; adecvare / inadecvare stilistica;

* punctuatia si justificarile ei sintactice si stilistice;

* se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpetare a textelor literare studiate: denotatia si conotatie; sensurile cunvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar;

* Stilurile functionale :

- Sa recunoasca in texte stilurile functionale cunoscute

- Sa expuna caracteristicile fiecarui stil (la mod lexical, morfologic, structural, artistic);

* Comunicarea orala si scrisa:

* Monologul (narativ, argumentativ-explicativ)

- tipuri: povestirea/relatarea orala, descrierea orala, argumentarea orala;

- reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reactiile auditorului etc.);

- tehnici ale monologului eficient;

- adecvarea la situatia de comunicare (auditoriu, context);

- adecvarea la scopul comunicarii (informare, argumentare/presuasiune, divertisment etc.);

- structura monologului (introducerea, cuprinsul, incheierea)

* tipuri de texte: relatarea unei experiente personale, descriere, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, povestire, fisa de lectura, jurnal de lectura, referat, eseu structurat, eseu liber, stiri, anunturi publicitare, corespondenta privata si oficiala, formulare tipizate.

* imbogatirea vocabularului

* arhaisme si neologisme

* nivelurile limbii

CLASA a –X- a

A. Continuturi din literatura

1. Concepte operationale:

* curent literar

* genuri literare

* specii literare

* structura operei literare (tema, motive, laitmotiv, subiect, momentele subiectului)

2. Basmul cult:

* componente de ordin structural specifice basmului;

* clasificarea tipologica a personajelor din basm;

* identificarea particularitatilor specifice limbajului in basmul studiat in clasa a – X-a;

* basm cult – basm popular.

3. Nuvela:

* prezentare generala, analiza textelor narative, redactarea unor compozitii despre textele studiate.

4. Povestirea:

* analiza textelor studiate in clasa a X-a, din punct de vedere al structurii, al personajelor, al perspectivei naratoriale;

* evolutia povestirii in literatura romana.

B. Limba si comunicare:

* comunicare verbala (nonverbala);

* limbaj standard, limbaj popular, limbaj cult;

* arhaisme, regionalisme;

* comunicarea scrisa, comunicare orala;

* modalitati de redare a vorbirii: stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber;

* monologul argumentativ;

* proiectul;

* exprimarea orala;

* constituirea mesajului oral la nivel morfosintactic; tipuri de texte: narativ, discriptiv, explicativ, argumentativ.

* eseul structurat si eseul liber;

* dezbaterea;

* interviul in presa scrisa si audiovizuala;

* tehnici ale argumentarii;

* verbul – timpurile verbului, persoana gramaticala;

* structura frazei si a textului, elemente de relatie, coordonare si subordonare.


clasa a XI-a

A. Continuturi din domeniul literaturii

FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMANE

* Originile si evolutia limbii romane

PERIOADA VECHE

* Dimensiunea religioasa e existentei

* Formarea constiintei istorice –

CURENTE CULTURALE/LITERARE IN SECOLELE XVII-XVIII: UMANISMUL SI ILUMINISMUL (trasaturi)

PERIOADA MODERNA

a. Secolul al XIX-lea – inceputul secolului al XX-lea

* Rolul literaturii in perioada pasoptista

* Forme hibride ale civilizatiei romanesti la mijlocul secolului al XIX-lea.

* Romantismul: 1 text din romantismul pasoptist: Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Radulescu, Costache Negruzzi s.a., conform programei.

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare

Se vor avea in vedere aspectele normative, inclusiv cele recomandate in ed. a II-a a DOOM:

* norma literara;

* uzul diversificat al limbii literare;

* variante literare libere;

* registre stilistice.

Comunicare orala si scrisa

* eseul structurat si eseul liber;

* structuri discursive in textele literare si nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ);

* tehnici ale argumentarii;

De asemenea, se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpretare a textelor literare studiate: denotatie si conotatie; sensurile cuvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar.

clasa a XII-a

A. Continuturi din domeniul literaturii

PERIOADA INTERBELICA: POEZIA. Curente culturale / literare: modernism vs. traditionalism (trasaturi)

Se va avea in vedere faptul ca, in conformitate cu programa scolara in vigoare, s-a studiat cate o poezie apartinand lui George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu.

De asemenea, se va avea in vedere studiul un text ce ilustreaza traditionalismului poetic romanesc.

Curente culturale/literare: orientari avangardiste (trasaturi ale avangardei romanesti)

Diversitate tematica, stilistica si de viziune in poezia interbelica.

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare

Se vor avea in vedere aspectele normative si functionale ale studiului limbii:

* norma literara – aspecte evolutive;

* variante literare libere;

* exprimare corecta si nuantata: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei; adecvare/inadecvare stilistica;

* punctuatia si justificarile ei sintactice si stilistice.

Comunicare orala si scrisa

* eseul structurat si eseul liber;

* structuri discursive in textele literare si nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ);

* argumentarea; tehnici ale argumentarii.

Se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpretare a textelor literare studiate: denotatie si conotatie; sensurile cuvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar


miercuri, 27 ianuarie 2010

Anunţ important!

În data de 27 februarie 2010 are loc concursul Evaluare în educaţie la Limba şi literatura română.
Aveti aici modele de subiecte din anii trecuţi:

http://www.evaluareineducatie.ro/index.php?contest=33

joi, 14 ianuarie 2010

Dor de Eminescu - creaţii plastice

Ionele Anda, clasa a X a E, Lacul

Şipoş Bianca, Chiciudean Daniela, clasa a VI - a
Colaj

Dor de Eminescu - creaţii literare

Omagiu poetului nepereche

de Ovidiu Mălinaş, clasa a X a E

De când eram mic, auzisem de tine. Ştiam că eşti un mare poet al ţării noastre. De-a lungul copilăriei, am citit multe poezii de-ale tale, poezii celebre, care, pentru mine atunci nu reprezentau decât nişte enigme pe care nu credeam niciodată că le voi putea înţelege. Toate cuvintele cuprinse acolo nu mă făceau să simt nimic, totul era aşa de incert. Acum însă m-am apropiat de vârsta adolescenţei şi am început să pricep ce vrei să spui.

Câteodată, când sunt trist, mă întind în pat şi încep să recit poezii compuse de tine. Sunt ciudate, mă fac să înţeleg multe lucruri despre tine, despre viaţa ta. De fapt, poeziile tale sunt sentimentele tale, sentimente pe care le trăiai cândva, demult, care pentru unii acum semnifică doar nişte picturi de cuvinte.

Şi eu simt uneori ce simţeai tu, mă credeam ciudat şi îmi imaginam că numai eu simt şi sunt aşa. Ai unele poezii însoţite parcă de o putere, care, atunci când le citesc, mă transpune în altă lume, în lumea reflectată de tine. Simt că sunt în locul tău, simt aceleaşi lucruri ca şi tine, iubesc ce iubeşti şi tu.

Cele redate mai sus, reprezintă doar o parte din ce aş dori să-ţi mărturisesc. Să ştii că toată ţara se mândreşte cu tine; eu, ca român, sunt mândru să-ţi mărturisesc că creaţiile tale sunt unice, demne de laudă şi respect. Pentru mine reprezinţi un model, ca şi pentru mulţi alţi oameni.

Permite-mi, te rog să-ţi recit o poezie creată de mine în timp ce încercam să dorm. Se intitulează

“Visul”

Aş vrea să fiu o pasăre

Să zbor atât de repede

La stele să ajung

Iubirea să le-o spun.

Să mă-ncălzească cu lumina lor

Să mă facă să zbor

Până la ea acasă,

La iubirea mea frumoasă.

Dor de Eminescu - creaţii plastice

Ingrid Onul, clasa a VI - a
Colaj

miercuri, 13 ianuarie 2010

Trebuiau să poarte-un nume, de Marin Sorescu

Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii ¬-
"Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea III".

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

Rezultate olimpiada judeţeană de Limba şi literatura română

http://www.cnlr.ro/resurse/rez_olimp_2k10_ro.pdf

Felicitări tuturor participanţilor!!!

luni, 4 ianuarie 2010

Bucurii ... bucurii ...

A apărut prima parte a poveştilor despre Planeta pitică scrise de elevi.... aveţi şi voi, dragii mei!!!
Lectură plăcută!
Sunt savuroase....
http://www.anpro.ro/html/date/planeta_pitica.pdf

Din partea partenerilor nostri din Polonia
Copiii din şcoala cu care colaborăm v-au trimis aceste felicitări: