miercuri, 11 septembrie 2013

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
pentru anul școlar 2014-2015


1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

unde:
 MA = media de admitere.
            ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
              EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu