luni, 30 septembrie 2013


"Pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat ai câştigat altceva, şi pentru fiecare lucru pe care îl castigi, pierzi ceva."
Ralph Waldo EMERSON

Fii vocea colegilor tăi!


Anunţ ALEGERI C.S.E. 2013
Cod de etică pentru învăţământul preuniversitar (elaborat în conf. cu legea nr. 5550/2011
Miercuri, 2 octombrie 2013 - şedinţă privind alegerile CŞE


Miercuri, 2 octombrie, ora 14,30, va avea loc în sala de şedinţe a ISJ BN întâlnirea pentru pregătirea alegerilor 2013-2014.Sursa: http://www.isjbn.ro/index.php?id=53

sâmbătă, 28 septembrie 2013

joi, 26 septembrie 2013

Alegeri CSE 2013
CALENDARUL
ORGANIZÃRII ŞI DESFÃŞURÃRII PROCESULUI ELECTORAL ÎN CONSILIUL ELEVILOR
În temeiul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECTS 4247/21.06.2010,

Având în vedere Metodologia de organizare şi desfãşurare a procesului electoral pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar din Consiliul Judeţean al Elevilor,

Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor aprobă urmãtoarea structurã a calendarului de organizare şi desfãşurare a procesului electoral, sesiunea 2013- 2014:

Primul pas constă în depunerea candidaturii online (Wedu.ro). Întocmește apoi dosarul de candidatură în format fizic și înmânează-l membrilor comisiei de concurs și validare (mai multe detalii aici).
Urmărește calendarul alegerilor și organizează-ți propria campanie electorală. Promovează-ți strategia și planul de acțiune propus pentru Consiliul Elevilor și obține votul colegilor tăi! Vei deveni, astfel, reprezentantul lor și te vei alătura echipei din Consiliul Elevilor. Vei avea oportunitatea de a iniția și implementa proiecte care să se plieze direct pe nevoile și interesele reale ale colegilor tăi și vei participa activ în luarea deciziilor care privesc elevii, în actul decizional la nivelul școlii și nu numai!


·         Promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor CŞE/CJE: 16 septembrie- 14 octombrie

·         Depunerea candidaturilor CŞE: 23 septembrie 14 octombrie

·         Validarea candidaturilor CŞE: 15 16 octombrie

·         Desfãşurarea campaniei electorale CŞE: 16 25 octombrie

·         Sesiuni electorale CŞE: 28 octombrie 1 noiembrie

·         Depunerea candidaturilor CJE: 2 noiembrie 9 noiembrie

·         Validarea candidaturilor CJE: 10 noiembrie

·         Sesiune electorală CJE: 11 noiembrie - 15 noiembrie

·         Depunerea candidaturilor CRE: 18 – 24 noiembrie

·         Validarea candidaturilor CRE: 25 noiembrie

·         Sesiunea electorala CRE: 26 noiembrie 15 decembrie

·         Depunerea candidaturilor CNE: decembrie 2013

·         Campanie electoralã CNE: ianuarie 2014

·         Sesiune electoralã CNE: 1- 9 februarie 2014

3. Documente necesare


În cadrul acestei secțiuni regăsiți documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pe care trebuie să depuneți în format fizic la comisia de concurs și validare.


4. Depune candidatura în format electronic

În această secțiune veți găsi legătura către formularul de candidatură online. Primul pas pentru a candida la o funcție de conducere în Consiliul Elevilor (președinte, vicepreședinte, secretar) este să completați toate câmpurile în perioada 23 septembrie - 14 octombrie. Este important să completați câmpurile cu date relevante pentru validarea candidaturii online.
Directorii de departamente pentru CȘE nu depun candidatura online, dar cei pentru CJE DA.
Pentru a depune candidatura, trebuie să vă creați un cont la adresa: http://wedu.ro/inregistrare.html


5. Raportează


În cadrul acestei secțiuni puteți contacta echipa Consiliului Național al Elevilor pentru a raporta orice neregularitate întâlnită pe parcursul procesului electoral în Consiliul Elevilor, indiferent de școala de proveniență. Tot aici puteți cere informații suplimentare despre modul de desfășurare al alegerilor, întocmirea dosarului de candidatură online și fizic sau orice altă nelămurire pe care o aveți. Mai multe detalii »

6. Întrebări frecvente

În cadrul acestei secțiuni găsiți răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de ce presupune implicarea în Consiliul Elevilor și modul de desfășurare al alegerilor. Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNE, Ghidul CNE și Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din cadrul Consiliului Elevilor(vezi secțiunea "Documente publice"). Mai multe detalii »

vineri, 20 septembrie 2013

OMEN nr. 3129 privind formarea continua a cadrelor didactice
Dosarul comisiei pentru perfecţionare şi formare continuăDosarul Comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă
Documente necesare • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar nr. 5561/2011, Ordinul nr. 3129/2013.

 • Oferta de formare continuă a CCD Bistriţa- Năsăud, pentru anul şcolar în curs.

 • Adresele ISJ şi CCD privind activitatea de formare.

 • Baza de date care să cuprindă cadrele didactice înscrise într-o formă de perfecţionare, examene pentru definitivare în învăţământ şi grade didactice.

 • Programarea activităţii de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ ( catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, mese rotunde, reuniuni, sesiuni de comunicări)

 • Evidenţa participării cadrelor didactice la alte forme de dezvoltare profesională: burse, stagii la nivel naţional/internaţional, cursuri postuniversitare, masterate, doctorate, proiecte.

 • Lista cadrelor didactice care au calitatea de formatori, metodişti ISJ, experţi în problematica formării.

 • Rapoartele/ Informările periodice întocmite la solicitarea conducerii unităţii, a ISJ şi CCD.

Dosarul comisiei metodice

Documente necesare:DOSARUL COMISIEI METODICE
Documente necesare

 1. Componenta organizatorică
a.       Structura anului şcolar;
b.      Componenţa catedrei;
c.       Orarul membrilor comisiei;
d.      CDŞ- număr ore/ denumire/ plasarea în orarul şcolii sau al claselor.


 1. Componenta managerială
a.       Plan managerial;
b.      Plan operaţional/de activităţi;
c.       Raport de activitate anual/ semestrial al membrilor şi al comisiei;
d.      Procese verbale ale întâlnirilor şi alte documente anexate;
e.       Planificări – anuale şi semestriale;
-          Unităţi de învăţare;
f.       Programa şcolară;
g.      Tabel cu manualele folosite de fiecare cadru didactic;
h.      Rezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul
i.        Program de pregătire:
                    -pentru elevii performanţi; pentru examene naţionale; pentru recuperare.
j.   Evaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale.  
             
 1. Componenta operaţională
a.       Program interasistenţe;
b.      Proiecte de lecţie- modele;
c.       Testări iniţiale- subiect şi barem/ fişă de interpretare;
d.      Testări periodice şi sumative;
e.       Fişe de lucru;


 1. Componenta formare profesională
a.       Program de formare continuă- oferta CCD;
b.      Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
c.       Evidenţa meritelor deosebite a realizărilor concrete;
-          Publicaţii ( cărţi, reviste articole, hărţi, planşe, soft educaţional etc. );
-          Rezultate ale elevilor la concursuri şcolare;
-          Activitatea cercurilor/ cluburilor şcolare;

 
 1. Componenta extracurriculară
a.       Plan de activităţi extracurriculare;
b.      Procese verbale ale activităţilor şi alte documente anexate.