Documente de actualitate pentru profesori


Calendarul simulărilor în anul școlar 2017-2018Calendarul OLIMPIADELOR ȘCOLARE 2017-2018:
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/ 20.07.2016 privind structura noului an școlar, 2016-2017 vezi aici
http://www.imt365.digitallearningtree.com/showlesson_public.php?cid=1186&ls=2422&orderid=15

Nota M.E.N. Nr. 44144/28.05.2014 cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2013-2014 vezi aici 

 

GHIDUL PROGRAMULUI ERASMUS+  (deocamdata in limba engleza) este disponibil la

http://www.anpcdefp.ro/ sau http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Au fost publicate si modelele formularelor de candidatura pentru toate actiunile cheie.

Informatii privind inregistrarea in registrul unic de identificare a organizatiilor care vor dori sa depuna o aplicatie in cadrul Programului Erasmus +, precum si manualul utilizatorului sunt disponibile la:

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=88

 PROGRAMELE ÎN VIGOARE PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ   

PENTRU CLASELE V-VIII (PROGRAME REVIZUITE)   AICI

PENTRU CLASA A IX-A  AICI

PENTRU CLASA A X-A   AICI

PENTRU CLASA A XI-A  AICI

PENTRU CLASA A XII-A  AICI

Programa şcolară pentru cursul opţional LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ
(Curriculum la decizia școlii pentru clasele a V-a – a XII-a, aprobată prin OMECTS 3961/3.05.2012)   AICI
PROGRAMA PENTRU LITERATURĂ UNIVERSALĂ (CLASELE XI-XII) AICI


DOSARUL COMISIEI METODICE
Documente necesare

 1. Componenta organizatorică
a.       Structura anului şcolar;
b.      Componenţa catedrei;
c.       Orarul membrilor comisiei;
d.      CDŞ- număr ore/ denumire/ plasarea în orarul şcolii sau al claselor.

 1. Componenta managerială
a.       Plan managerial;
b.      Plan operaţional/de activităţi;
c.       Raport de activitate anual/ semestrial al membrilor şi al comisiei;
d.      Procese verbale ale întâlnirilor şi alte documente anexate;
e.       Planificări – anuale şi semestriale;
-          Unităţi de învăţare;
f.       Programa şcolară;
g.      Tabel cu manualele folosite de fiecare cadru didactic;
h.      Rezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul
i.        Program de pregătire:
                    -pentru elevii performanţi; pentru examene naţionale; pentru recuperare.
j.   Evaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale.  
             
 1. Componenta operaţională
a.       Program interasistenţe;
b.      Proiecte de lecţie- modele;
c.       Testări iniţiale- subiect şi barem/ fişă de interpretare;
d.      Testări periodice şi sumative;
e.       Fişe de lucru;
 
 1. Componenta formare profesională
a.       Program de formare continuă- oferta CCD;
b.      Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
c.       Evidenţa meritelor deosebite a realizărilor concrete;
-          Publicaţii ( cărţi, reviste articole, hărţi, planşe, soft educaţional etc. );
-          Rezultate ale elevilor la concursuri şcolare;
-          Activitatea cercurilor/ cluburilor şcolare;
  
 1. Componenta extracurriculară
a.       Plan de activităţi extracurriculare;
b.      Procese verbale ale activităţilor şi alte documente anexate.
ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ - ELEVI DE SERVICIU
An şcolar 2013– 2014

Nr. crt.
Clasa
Perioada
Diriginte
Obs.

 1.  
a XII-a Economic
23 - 27  septembrie 2013
Cioban Adriana
DIRIGINŢII VOR  REALIZA PLANIFICAREA  SERVICIULUI  PENTRU  PERIOADA  STABILITĂ PENTRU FIECARE CLASĂ ŞI VOR ADUCE LA DIRECŢIUNE  LISTA ELEVILOR PLANIFICAŢI/ZILE. TOT EI VOR MONITORIZA PREZENŢA ELEVILOR (OPEREAZĂ ŞI  ANUNŢĂ DIN TIMP EVENTUALELE SCHIMBĂRI)

 1.  
a XII-a Filologie
30 sept.–4 octombrie 2013
Tofană  Maria

 1.  
a XII-a Informatică
7 – 11 octombrie 2013
Stanciu Elisabeta

 1.  
a XII-a Ştiinţe ale Naturii
14 – 18 octombrie 2013
Prunea Dănuţ

 1.  
a XII-a Ştiinţe Sociale
21 – 25 octombrie 2013
Timaru Ioan

 1.  
a XI - a Economic
28 oct. – 1 noiembrie 2013
Rus Corina

 1.  
a XI-a Filologie 1
4 – 8 noiembrie 2013
Magdea Crina

 1.  
a XI-a  Filologie 2
11 – 15 noiembrie 2013
Moldovan Andrei

 1.  
a XI-a Informatică 1
18 – 22 noiembrie 2013
Mureşan Ligia

 1.  
a XI-a Informatică 2
25 – 29 noiembrie 2013
Nuşfelean Viorel

 1.  
a XI-a Ştiinţe ale Naturii
2 – 6 decembrie 2013
Horja Liliana

 1.  
a XI-a Ştiinţe Sociale
9 – 13 decembrie 2013
Chiş Ioan

 1.  
a X -a Economic
16 – 20 decembrie 2013
Pop Vasile

 1.  
a X-a Filologie
6 – 10 ianuarie 2014
Florean Dora

 1.  
a X-a Informatică
13 – 17 ianuarie 2014
Săplăcan Lia

 1.  
a X-a  Ştiinţe ale Naturii
20 – 24 ianuarie 2014
Săsărman Alexandra

 1.  
a X-a  Ştiinţe Sociale
27 -  31 ianuarie 2014
Florean Filip

 1.  
a X-a  Ştiinţe Sociale 2
10 – 14 februarie 2014
Laczko Nunuţa

 1.  
a IX-a  Economic
17 – 21 februarie 2014
Moraru Mariana

 1.  
a IX -a Filologie
24 – 28 februarie 2014
Dănilă Leon

 1.  
a IX-a Informatică
3 – 7 martie 2014
Miron Costel

 1.  
a IX-a Ştiinţe ale Naturii 1
10 – 14 martie 2014
Pop Cristian

 1.  
a IX-a Ştiinţe ale Naturii 2
17 – 21 martie 2014
Ortoanu Petru

 1.  
a IX-a Ştiinţe Sociale
24 – 28 martie 2014
Marian Constantin

 1.  
a XI - a Economic
31 martie – 4 aprilie 2014
Rus Corina

 1.  
a XI-a Filologie 1
7 – 11 aprilie 2014
Magdea Crina

 1.  
a XI-a  Filologie 2
23 – 25 aprilie 2014
Moldovan Andrei

 1.  
a XI-a Informatică 1
28 aprilie – 2 mai 2014
Mureşan Ligia

 1.  
a XI-a Informatică 2
5 – 9 mai 2014
Nuşfelean Viorel

 1.  
a XI-a Ştiinţe ale Naturii
12 – 16 mai 2014
Horja Liliana

 1.  
a XI-a Ştiinţe Sociale
19 – 23 mai 2014
Chiş Ioan

 1.  
a X -a Economic
26 – 30 mai 2014
Pop Vasile

 1.  
a X-a Filologie
2 – 6 iunie 2014
Florean Dora

 1.  
a X-a Informatică
9 – 13 iunie 2014
Săplăcan Lia

 1.  
a X-a  Ştiinţe ale Naturii
16 – 20 iunie 2014
Săsărman Alexandra

ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015    

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
            în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art.1.Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.  
(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.
(4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

Art.3. (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învățători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la  profilul pedagogic, specializările mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2014 -2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
Art.5. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară națională, Direcţia generală buget - finanțe și resurse umane, Direcţia informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
                                        Remus PRICOPIE                                          
 

BUCUREŞTI
Nr.    4925 
Data 29.08.2013
  
 

 

CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2014-2015


DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2014
Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2014
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2014
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
7 mai 2014

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
16 mai 2014
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
12 - 30 mai 2014
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
18 iunie 2014
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
20 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
3 iulie 2014
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene
4 iulie 2014

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
7 iulie 2014
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
26-27 mai 2014
Înscrierea pentru probele de aptitudini
28-30 mai 2014
Desfăşurarea probelor de aptitudini
2 iunie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
20 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi
3 iulie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere  
4 iulie 2014
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
7 iulie 2014

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
26-27 mai 2014
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28-30 mai 2014
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 iunie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-5 iunie 2014
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
10 iunie 2014
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
11 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2014
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
20 iunie 2014
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
7-9 iulie 2014
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
10-12 iulie 2014
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
4 – 8 iulie 2014
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
4 - 8 iulie 2014
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere
5 – 9 iulie 2014
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
10 iulie 2014
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
11 iulie 2014
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
12 - 13 iulie 2014
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
14 iulie 2014
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
15 iulie 2014
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
16 iulie 2014
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
16 iulie 2014
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie -25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
16 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
17-18 iulie 2014
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
19 iulie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
16 - 21 iulie 2014
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
21 iulie 2014
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
16-22 iulie 2014
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
23 iulie 2014
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
24 iulie 2014
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
24 iulie 2014
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
24 -25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua
25 iulie 2014
Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
28-31 iulie 2014
Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
1 august 2014
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă
1 septembrie 2014
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2-3 septembrie 2014
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă
4-5 septembrie 2014
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
8 septembrie 2014
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
1 mai 2014
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
15 iulie 2014
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
22-23 iulie 2014
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
23-25 iulie 2014
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr.  4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015
 Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
pentru anul școlar 2014-2015


1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

            


unde:
 MA = media de admitere.
            ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
              EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-aORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
            în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art.1.  Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014,  prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.
Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este  prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.
Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.   
(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1),  nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei  judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform  prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.


Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

MINISTRU,
Remus PRICOPIEBUCUREŞTI
Nr.    4924   
Data: 29.08.2013CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
            13 iunie 2014                    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
         16-18 iunie 2014               Înscrierea la Evaluarea Naţională
         23 iunie 2014               Limba şi literatura română - probă scrisă
         24 iunie 2014               Limba şi literatura maternă - probă scrisă
         25 iunie 2014                Matematica - probă scrisă
         27 iunie 2014                    Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
         27 iunie 2014                    Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
         28 iunie-30 iunie 2014       Rezolvarea contestaţiilor
         1 iulie 2014                       Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

O R D I N
              privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014             

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
            în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat național - 2014 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.
(2) Comisiile de bacalaureat își desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  
(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.
(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin.(2) și (3), valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010.

Art.4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare  şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. 

Art.5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secții care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5262/2009 privind secțiile/școlile germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat.

Art.6. - (1) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.
(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.
Art.7. - (1) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice universitare în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare.
(2) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca președinți cadre didactice universitare, sau pentru care cadrele didactice universitare, nominalizate prin ordin al ministrului, în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat, nu se prezintă în centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probelor scrise.
(3) Comisia națională de bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2014.
Art.8. - (1) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București răspund pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.
(2) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București stabilesc/stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică, la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai consiliului județean/al municipiului București al Elevilor, ai asociațiilor de părinți și ai sindicatelor reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități școlare decât cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. 

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.
(6)  Încălcarea regulilor menționate la alin (3) și (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
(7) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(6) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(8) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (7), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(6) și mențiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) și (4) are drept consecință măsurile menționate la alin. (5) și (6).

Art.10. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
                                                   Remus PRICOPIE


BUCUREŞTI
Nr.   4923
Data: 29.08.2013
Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4923/29.08.2013, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2014CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2014
Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 - 13 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
16 – 20 iunie 2014
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23 - 27 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
30 iunie 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
1 iulie 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
2 iulie 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
4 iulie 2014  
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
7 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014  
Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19 -20 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
21 - 22 august 2014  
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 august 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
26 august 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
27 august 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august 2014
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2-3 septembrie 2014
Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Precizări pentru învăţători:Precizări pentru anul şcolar 2013-2014 în legătură cu aplicarea la învăţământul primar a noilor programe/planuri cadru
ü Procesul de predare-învăţare-evaluare se realizează integrat, respectând tematica propusă, vizând competenţele stabilite.
ü Activităţile didactice sunt susţinute de cât mai mult material didactic concret-intuitiv.
ü Evaluarea iniţială se realizează în primele două săptămani (perioada preabecedară se rezumă la acest interval de timp), predominant prin observare directă a elevilor.
Ordinul 3371/ 12.03.2013
      Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, cuprinse în Anexa nr. 2 a  ordinului, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2013-2014.
      Programele şcolare pentru clasa a II-a, cuprinse în Anexa nr. 2 a ordinului, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2014-2015.
      În anul şcolar 2013 – 2014 la clasa a II-a se aplică Planul cadru aprobat prin OMECT 4686/2003
      În anul şcolar 2013 – 2014 la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul cadru aprobat prin OMECT 5198/2004.
      La CP şi la cls. I : 30 – 35 de minute (restul timpului- activităţi recreative liber- alese).
      La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a: activităţile de predare – învăţare – evaluare - 45 de minute
      „Art. 66 Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.” (Legea educaţiei nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare)
      Metodologia de aplicare a  planurilor cadru de învăţământ pentru învăţământul. Primar prevede la  Art. 6 (2) posibilitatea  includerii unei ore de opţional.
FIŞA CADRU DE (AUTO)EVALUARE PENTRU PROFESORI


RAPORTUL DE ACTIVITATE:
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2013 - 2014METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
                           (Material preluat de pe: http://www.isjbn.ro/index.php?id=10 )

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1 Prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului național de  definitivare în învățământ, numită în continuare “metodologie”, se aplică personalului didactic din învăţământul preuniversitar public şi privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională.
Art. 2 (1) Coordonarea metodologică a examenului naţional de definitivare în învăţământ este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Comisia naţională de examen, numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
(2) Organizarea şi desfăşurarea examenului este asigurată de către inspectoratele şcolare, prin comisia judeţeană de examen/ comisia de examen a municipiului Bucureşti, numită prin decizia inspectorului școlar general.
Art. 3 (1) Examenul naţional de definitivare în învăţământ, numit în continuare ”examen”, se susţine în limba română.
(2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.
Art. 4 (1) Examenul naţional de definitivare în învăţământ se organizează distinct pe discipline sau pe specializări, în conformitate cu Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățământ, numit în continuare Calendar, prevăzut în anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii.
(2) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una din specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deține sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Centralizator”.
(3) Specializările/programele de studii ale absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, înscriși la examenul de definitivare în învăţământ, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în baza unei Hotărâri de Guvern.
Art. 5 Cadrele didactice care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Capitolul al II-lea
Organizarea și desfășurarea examenului

Înscrierea candidaților
Art. 6  (1) Înscrierea la examen se face la unitățile de învățământ,  pe baza dosarului de înscriere, care conține următoarele documente:
a)    fişa de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei Metodologii -completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de candidat;
b) copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
c) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
d) copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;
e)    recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde acesta are norma de bază;
f) adeverinţa privind calificativul parțial pentru anul școlar în curs;
g) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului.
h) procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-au efectuat inspecţiile;
(2) Dosarele cadrelor didactice care conțin toate documentele menționate la alin (1), litera a) – g) sunt transmise și înregistrate la inspectoratul școlar.
(3) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere se realizează de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-ul ISJ/ISMB. În caz de respingere a dosarului, candidatul este înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens.
Art. 7 Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate.
Art. 8 Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a)    calificativul parțial pentru anul școlar în curs: “Bine” sau “Foarte Bine”;
b)     cel puțin media 8 la inspecțiile speciale;
c)     stagiu efectiv de predare de cel puţin 1 an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de 1 an).
Art. 9 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea la catedră de 1 an, prevăzută la art. 8.
          Art. 10  Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului de 1 an.
          Art. 11. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. La înscriere, candidatul primeşte o copie a fişei de înscriere.

Susținerea examenului
Art. 12 Examenul naţional de acordare a definitivării în învățământ constă în:
a)    susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă;
b)    o probă scrisă.
Art. 13 (1) Inspecţiile speciale se susţin în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare.
(2) Fiecare inspecţie specială se efectuează la 4 activităţi didactice și este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată. Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate.
(3) În situaţia în care candidatul este încadrat conform specializărilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă, sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.
(4) În situaţia în care candidatul nu este încadrat conform specializărilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă, sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la două activităţi didactice la disciplina pe care este încadrat în anul şcolar respectiv şi la două activităţi didactice la disciplina la care s-a înscris să susţină examenul.
(5) Inspecţia specială la clasă este efectuată de o comisie formată din:
-un inspector de specialitate / cadru didactic metodist delegat de inspectoratul școlar, având cel puţin gradul didactic II și aceeaşi specializare cu cea în care candidatul susţine inspecţia la clasă sau care poate preda disciplina celui inspectat potrivit Centralizatorului
-directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.
 (6) Inspecţiile speciale la clasă se notează de la 10 la 1. Nota obținută se trece în procesul verbal de inspecție, prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta metodologie și se semnează de către comisie.
Art. 14 Proba scrisă a examenului se susține astfel:
a)    pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, metodica predării acesteia, pedagogie  și elemente de psihologie a educaţiei.
b)   pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare română - limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
c)    pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematică, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
d)   pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
e)    pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul  preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
f)    pentru învăţători-educatori, din învăţământul special – psihopedagogie specială, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației potrivit programei valabile pentru învăţătorii-institutorii din învăţământul de masă.
g)   pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, matematica, metodica predării acestora, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru învăţători-institutori din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
h)   pentru învăţători, învăţători - itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematica, metodica acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru învăţători-institutori din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
i)     pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative în învăţământul preşcolar, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
j)     pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
k)   pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii - disciplina de specialitate şi didactica acesteia, pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei.
              Art. 15 (1) Se constituie prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Comisia națională, în următoarea componență:
a)  președinte – secretar de stat cu atribuții în coordonarea învățământului preuniversitar;
b) vicepreședinți – directori generali/directori ai direcțiilor generale/direcțiilor din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu atribuții în învățământul preuniversitar;
c)  secretari – inspectori/consilieri de specialitate;
d)  membri – coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare a lucrărilor scrise, experți/inspectori/consilieri/inspectori de specialitate desemnați pentru elaborarea subiectelor și baremelor de către Centrul Național de Evaluare și Examinare.
(2) Comisia națională prevăzută la alin (1) are următoarele atribuţii:
a)    aprobă propunerile inspectoratelor şcolare privind centrele de examen;
b)   desemnează unităţile de învăţământ centre de evaluare a lucrărilor scrise/de soluționare a contestaţiilor, numite în continuare “centre de evaluare”, respectiv “centre de contestații”;
c)    controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene / a municipiului Bucureşti;
d)   analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului naţional de definitivare în învăţământ şi prezintă conducerii Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului concluziile analizei;
e)    emite note, precizări sau dispoziţii în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii;
f)    numește delegați în vederea monitorizării examenului.
Art. 16 (1) Preşedinţii comisiilor din centrele de examen/ evaluare/ contestaţii se propun de către instituţiile de învăţământ superior, din rândul cadrelor didactice universitare de predare având titlul științific de doctor şi se numesc de către Comisia naţională, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) În situaţia în care preşedintele centrului de examen/evaluare/contestații desemnat nu se prezintă până în preziua începerii activității în centrul respectiv, inspectorul școlar general numeşte un preşedinte din rândul cadrelor didactice titulare din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite. Numirea este comunicată în scris, Comisiei naţionale de examen.
(3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care, din motive obiective,  comisia judeţeană de examen/comisia de examen a municipiului Bucureşti solicită Comisiei naţionale înlocuirea preşedintelui.
Art. 17 Comisia județeană de examen/ comisia de examen a municipiului București este numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:
a)    preşedinte - inspector şcolar general adjunct;
b)   vicepreședinte - inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane
c)    secretar - informatician;
d)   membri - inspectori şcolari de specialitate, informaticieni.
Art. 18 Comisia judeţeană /a municipiului Bucureşti are următoarele atribuții:
a) realizează demersurile necesare pentru soluţionarea problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului şi pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile şi logistica necesară: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet, fişet metalic.
b) solicită, în baza protocoalelor încheiate de MECTS, autorităţilor locale/judeţene de sănătate publică, structurilor de poliţie şi de jandarmerie de la nivel local, prin adresă scrisă, asigurarea prezenţei personalului medical, a polițiștilor sau a jandarmilor în fiecare centru în care se susţine proba scrisă; solicită prezența jandarmilor pentru paza lucrărilor scrise pe perioada transportului între centrele de examen și centrele de evaluare/contestații.
c) solicită  operatorilor de energie electrică, de cablu și de telefonie, prin adresă scrisă,  asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului;
d)  asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul transmiterii/preluării variantei de subiect extrase, până în momentul când acestea devin publice.
e) asigură tipărirea foilor tipizate de examen și confecţionarea ştampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu înscrisul DEFINITIVAT;
f) comunică unităţilor de învăţământ şi afişează la avizierul inspectoratului şcolar centrele de examen stabilite;
g) realizează instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat;
h) sesizează imediat Comisiei naţionale orice situaţie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie;
i) elaborează şi transmite Comisiei naţionale listele şi rapoartele solicitate de aceasta sau prevăzute în prezenta metodologie, la termenele stabilite
j) poate decide prin consens, suspendarea pe o perioada de 1-5 ani a dreptului de participare în comisiile de examen din sesiunile următoare a cadrelor didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie;
k) poate dispune demararea procedurilor prevăzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii;
l) transmite centrelor de examen stabilite datele candidaţilor admişi pentru a participa la proba scrisă, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;
m) asigură transportul în deplină siguranţă şi predarea, pe bază de proces-verbal, la centrele de evaluare, a lucrărilor scrise.
Art. 19 Centrele de examen se stabilesc de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în unităţile de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv.
Art. 20  Comisia din centrul de examen este numită prin decizia inspectorului școlar general, cu excepția președintelui, în următoarea componenţă:
a)    preşedinte - un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
b)   1-2 vicepreşedinţi - inspectori de specialitate sau directori, al doilea vicepreşedinte fiind numit numai la comisiile de examen cu peste 450 de candidaţi;
c)    1-2 secretari - cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar cu abilităţi de operare pe calculator sau informaticieni;
d)   membri - 1-5 profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.
Art. 21  Comisia din centrul de examen are următoarele atribuții:
a)    asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului – sălile de examen, camere video, calculatoare şi imprimante, copiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor în deplină siguranţă, telefon, fax, Internet;
b)   preia, sub semnătura preşedintelui, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de examen, logistica necesară desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ;
c)    tipărește listele de candidaţi, pe baza datelor transmise de inspectoratul şcolar;
d)   afişează listele de candidaţi şi disciplina la care aceștia susţin examenul, cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise, la avizier şi pe uşile sălilor de examen în care aceștia sunt repartizați;
e)    sesizează imediat comisiei judeţene /comisiei municipiului Bucureşti orice situaţie deosebită apărută în timpul desfăşurării probei scrise;
f)    stabileşte, prin tragere la sorţi, repartizarea pe săli a asistenţilor supraveghetori şi îi instruieşte;
g)   preia de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele şi le multiplică pentru fiecare candidat, imediat după extragerea variantei de examen, asigurând confidenţialitatea subiectelor din momentul preluării acestora până  în momentul când acestea devin publice.
h)   distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;
i)     afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă, după finalizarea evaluării lucrărilor scrise.
j)     primeşte contestaţiile la proba scrisă, transmite comisiilor din centrele de evaluare tabelele cuprinzând datele candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, conform procedurilor stabilite, şi, după soluționarea contestaţiilor, afişează rezultatele definitive.
k)   în termen de 3 zile de la încheierea examenului, comisia din centrul de examen predă comisiei județene, pe bază de proces-verbal, un exemplar tipărit al listei cu rezultatele finale, semnat de președintele comisiei din centrul de examen, un raport succint privind organizarea şi desfăşurarea examenului precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.
Art. 22  (1) Subiectele, baremele de evaluare,  modelele-cadru de subiecte și bareme pentru proba scrisă se elaborează în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislației și a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură traducerea subiectelor pentru proba scrisă, conform solicitărilor inspectoratelor şcolare, centralizate la Comisia Națională.
 (2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului și răspund pentru adecvarea și acuratețea subiectelor elaborate.
(3) Subiectele pentru proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ se transmit centrelor de examen în baza unei proceduri specifice, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 23  (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară în centrele de examen, începând cu ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7 – 7.30, pe baza buletinului /cărţii de identitate şi a delegației de serviciu.
(3) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.30, pe baza actului de identitate și înainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
(4) Nu este permisă păstrarea în băncile sălii de examen a următoarelor materiale: genți, poșete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, ziare, reviste, cărţi.
Art. 24  (1) În vederea desfăşurării probei scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 asistenţi supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă, pe baza actului de identitate prezentat de aceştia și răspund de corectitudinea derulării lucrării scrise.
 (2) Asistenţii supraveghetori responsabili de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei de examen, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare stampilate, în funcţie de numărul concurenţilor din sală.
(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii instruiesc candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a probei scrise şi la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
Art. 25 (1) Membrii comisiei de examen, desemnaţi pentru multiplicarea subiectelor, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri, se securizează și răspund de păstrarea secretizării.
(2) Preşedintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10.00, acestea să poată fi desfăcute în prezenţa candidaţilor.
(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine examenul în sesiunea respectivă.
Art. 26 (1) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.
 (2) Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planuri de conturi pentru disciplinele economice.
 (3) Asistenţii supraveghetori care furnizează soluţii ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor, răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau penal, după caz.
(4) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de examen sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.
(5) Candidaţii care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen. Candidaţii eliminaţi  pierd dreptul de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea imediat următoare. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.
Art. 27 (1) Candidatul care se retrage din proprie inițiativă, poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii şi părăsește sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.
(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.
Art. 28  (1) La expirarea timpului de examen, candidaţii predau responsabilului de sală lucrările şi semnează în borderoul de predare, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul dintre asistenţii supraveghetori  cu linie frântă în forma literei „Z”, în faţa candidatului. Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 3 candidaţi. 
(2) Ciornele se predau separat responsabilului de sală, odată cu lucrarea, fără să fie luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.
(3) Supraveghetorii de sală predau comisiei de examen lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite, tabelele de prezență și ciornele.
Art. 29 Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen și se publică pe site-ul definitivat.edu.ro.
Art. 30  Comisia judeţeană /comisia municipiului Bucureşti avizează, la propunerea comisiilor din centrele de examen, procedurile de susţinere a examenului de către candidaţii cu deficienţe: utilizarea sistemului Braille de către candidaţii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz, mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi, realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficienţe către un supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este informat asupra soluționării situaţiilor privind candidaţii cu deficienţe.
Art. 31 (1) Delegatul Comisiei naţionale poate intra în centrele de examen/evaluare/ contestaţii pe baza delegaţiei şi a cărţii de identitate și poate verifica documentele comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti, spațiile utilizate şi documentele comisiei din centrele de examen/evaluare/contestaţii inspectate.
 (2) Delegatul comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti are ca atribuţii monitorizarea desfăşurării examenului în centrele de examen şi sesizarea imediată a comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti asupra disfuncţiilor constatate, având aceleaşi drepturi de acces ca şi delegatul Comisiei naţionale de examen.

Evaluarea lucrărilor
Art. 32  (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise și soluționarea contestațiilor, se constituie centre de evaluare/contestații la nivel național.
(2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele de evaluare/contestații și procedura specifică pentru evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se comunică inspectoratelor școlare.
(3) Comisia din centrul de evaluare este numită prin decizia inspectorului școlar general, cu excepția președintelui, în următoarea componenţă:
a) preşedinte - profesor universitar/conferenţiar universitar, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;  
b) vicepreședinte – inspector școlar de specialitate sau director:
c) secretari - câte 2-3 cadre didactice sau informaticieni/1000 de candidaţi
d) membri evaluatori - câte 4 profesori evaluatori, de regulă pentru 100 lucrări scrise, organizați în două comisii, fiecare comisie fiind alcătuită din două cadre didactice, respectându-se următoarele criterii:
- un profesor din învăţământul universitar și un profesor titular din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II;
 - un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării disciplinei de specialitate și un evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte din comisiile de la mai multe specializări.
(4) Pentru disciplinele la care nu se înscriu profesori evaluatori din învățământul universitar, inspectorul școlar general va numi în comisie profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.
(5) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic definitiv.
 (6) Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor soţul/soţia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, membrii comisiei semnând în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere.
Art. 33  Comisia de evaluare a lucrărilor scrise are următoarele atribuții:
a)    primeşte, în ziua în care se susţine proba scrisă, pe bază de proces-verbal semnat de  preşedinte şi secretar/membru, lucrările scrise aduse de delegaţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti, spre a fi evaluate;
b)   asigură securitatea şi integritatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de evaluare;
c)    asigură evaluarea lucrărilor scrise, respectând baremul de evaluare, precum şi prevederile prezentei metodologii;
d)   înregistrează în aplicație nota obținută de candidați la proba scrisă;
e)    primeşte de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului de evaluare respectiv, lista candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestația;
f)    predă către centrul de contestaţii, în deplină siguranţă, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost contestate;
g)   primeşte, de la comisia de rezolvare a contestaţiilor, lucrările scrise care au fost reevaluate şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia;
h)   predă cu proces-verbal, prin preşedinte, lucrările scrise, borderourile de evaluare şi celelalte documente de examen către directorul instituţiei de învăţământ în care s-a organizat centrul de evaluare.
Art. 34 (1) Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de cele două comisii şi apreciată cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare și notare, fără a se face însemnări pe lucrare.
(2) Fiecare comisie stabilește, prin raportare la baremul de evaluare și notare, nota lucrării scrise. Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele celor două comisii nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.
(3) În cazul în care apar lucrări pentru care diferenţa dintre notele acordate de cele două comisii este mai mare de 1 punct, preşedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrărilor respective, în prezenţa sa, de către cele 2 comisii. În funcţie de rezultatele reverificării, se decide, prin consens, nota lucrării.
(4) După finalizarea operaţiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec într-un borderou- centralizator de către profesorii evaluatori, care semnează în dreptul notei acordate. Preşedintele comisiei de evaluare calculează şi scrie, în borderoul-centralizator și pe fiecare lucrare, media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fără rotunjire, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba scrisă.
 (6) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare sunt preluate de preşedintele comisiei de evaluare.
Art. 35 Nota obținută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).
Art. 36 (1) Contestaţiile se depun la centrele de examen.
(2) Lucrările scrise pentru care se depun contestaţii în termenul prevăzut în Calendar, se resigilează în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota acordată la prima evaluare.
Art. 37 Comisia de soluționare a contestaţiilor, formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului şcolar general, cu excepția președintelui, în componența prevăzută la art. 32, alin. (3), lit. d) și alin. (4)-(6).
Art. 38 Comisia de soluționare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
a)    primeşte, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi secretar sau membru al comisiei din centrul de evaluare, lucrările scrise aduse spre a fi reevaluate;
b)   răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de contestaţii;
c)    reevaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare şi prevederile prezentei metodologii;
d)   înregistrează, pe lucrările scrise şi în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare scrisă contestată;
e)    predă, prin preşedinte, lucrările scrise reevaluate, în conformitate cu procesele-verbale de predare-primire menţionate la lit. a), împreună cu o copie a procesului-verbal, delegaţilor comisiei din centrul de evaluare.
Art. 39 (1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor scrise, prevăzute în prezenta metodologie.
(2) În cazul în care diferenţa - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de evaluare.
(3) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor.
 (4) În situaţia lucrărilor notate cu o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
 (5) Hotărârea comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. 
Art. 40  Validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza tabelelor transmise de comisiile judeţene de examen/comisia municipiului Bucureşti, întocmite după situaţia extrasă din aplicația electronică, semnate de inspectorul general și stampilate.
Art. 41  Drepturile salariale se acordă cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.

Capitolul al III-lea

Dispoziţii finale
Art. 42 (1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea examenului precum şi plata cadrelor didactice care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului se asigură de către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare, în conformitate cu art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.CURSURI DE FORMARE ONLINE:

Ø  24 Sept - 5 October: Integrating eTwinning into the curriculum:  
Expert: Meeri Sild                     Language: English
Applications open: 17 September
Participation in projects is often considered to be an extra task that teachers and their students do after lessons. Have you ever considered how to integrate project tasks into your curriculum? Let's find out how to do it, how to create cross-curriculum activities and which tools might help you in this process. 

Ø  1 - 13 October: Art, history and philosophy for eTwinning projects
Expert: Adam Stepinski Language: Polish
Applications open: 24 September
This event will deal with the ways of exploiting art, history and philosophy in eTwinning, including - how to tailor and conduct a successful interdisciplinary project based on the three subjects. 

Ø  5 - 19 October:  Creating Music in eTwinning
Expert: Kurt Schlegel            Language English
Applications open: 28 September
Do you need music for your presentation or project website, but you are not a musician? Do you need sounds for your video in your TwinSpace, but you know it’s not legal just to use your mp3-collection. I this workshop I will show you, how to find and produce music, legally and royalty free. even if you can't play an instrument.

Ø  8 - 28 October: ‘Uniendo los puntos’ (Connecting the dots)
Expert: Pedro Moreno                 Language: Spanish
Applications open: 1 October
2.0 collaborative tools and hosting spaces aimed at the creation and edition of multimedia classroom activities. The learning event pursues to analyse the teaching possibilities of these resources to develop an eTwinning project through a game based methodology and to encourage interaction and collaboration among the participants. 

Ø  5 - 22 November:  Future School - School in 2020
Expert: Tiina Sarisalmi          Language: English
Applications open: 31 October
How will we learn in 2020? In what kind of environments will learning take place? What will be the role of the teacher in the networked school?  What will be defined as key skills and contents in the curriculum of 2020? - In this Learning Event we’ll discuss and share ideas and create scenarios about the school of the future. What would you like it to be like?

Ø  12- 23 November: Xplore biotechnology in health science through eTwinning projects
Expert: Rosina Malagrida            Language: English
Applications open: 5 November
This event will present innovative ways to teach applications and research lines of biotechnology in health science using resources from the Xplore Health project. The event will introduce games, videos and virtual experiments that teachers can use in eTwinning projects to introduce the different advances that biotechnologies have brought to the society, and the techniques that are being used in current health research. Teachers will also have the opportunity to be trained on how to organise collaborative debates on the ethical, legal and social implications that surround biotechnology.

Ø  14 -18 November  eTwinning and Vocational Training
Expert: Gregor Berger                 Language: English
Applications open: 7 November
In this event you will learn how eTwinning projects can be implemented in  vocational education subjects  through the use of Web 2.0 tools.  We will also explore project planning as well as ideas for the effective the coordination of the different partners.

Ø  26 Nov - 7 December Maths LE
Expert: Siegfried Maillard      Language: French
Applications open: 19 November
This event will focus on different ways to give meaning to Maths inside and outside the classroom. Participants will share their experiences and approaches to motivating pupils in Maths class, and explore ways of confronting them with concrete, interdisciplinary examples of Maths in the real world. Key factors in initiating European projects will also be addressed.  

Ø  November date to be confirmed: Using Multimedia in eTwinning
Expert: Karl Malbert                 Language: Swedish
Applications open: date to be announced
The aim of this Learning Event is to inspire teachers to use multimedia with their pupils in eTwinning projects and other pedagogical activities. During this event teachers of all age groups will learn how to use cartoons, mind maps, radio and video in their eTwinning work.
Cursurile se desfăşoară online, pe această platformă:
Cum vă puteţi înscrie?
-    Vă faceţi cont pe: http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
-       Totul este gratuit, iar site-ul eTwinning este parte a programului european de învăţare pentru şcoli (Comenius)Structura anului şcolar 2012 - 2013: http://www.edu.ro/index.php/articles/16950

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu