marți, 27 ianuarie 2015

Conținuturi simulare Limba română


Clasa a XI-a:
Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. 
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: 
• reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală - conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; 
• textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei specifice 2.3; 
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5; 
• simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european - conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; 
• interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară - conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; 
• autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.Clasa a XII-a:
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
  • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
  • textul dramatic postbelic
  • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
  • perioada postbelica
  • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu