marți, 2 septembrie 2014

Selecție formatori

AGCDR ,,Dascalimea Romana" selecteaza formatori din toate județele țării

Formatorii pot fi din toate județele țării, în vederea implementării programelor de formare: ,, Eticheta și protocolul în unitatea școlara", si ,,Artele vizuale și lucrul manual".
Cursul,, Eticheta și protocolul în unitatea școlară"  este acreditat OMEN, cu nr. 3905, în data de 18. 07. 2014, cu 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile, având ca public țintă personalul didactic din învățământul preuniversitar și ,, Artele vizuale și lucrul manual - de la pasiune la job", acreditat OMEN, cu nr. 3365, în 29. 04. 2014, cu 100 de ore și 25 de credite transferabile, având grup țintă profesori pentru învățământul primar și preșcolar, institutori, învățători, educatoare, profesori de educație plastică și profesori de educație tehnologică din învățământul gimnazial.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV- ul european (EUROPAS) în format electronic, până la data de 7 septembrie 2014, pe adresa dascalimearomana@yahoo.com. 
Criteriile obligatorii pentru înscrierea la selecție sunt diploma de licență/master și certificatul/adeverința de formator. Pentru orice întrebări sau neclarități, ne puteti contacta la aceeași adresă de  e-mail.

Un comentariu: