sâmbătă, 13 octombrie 2012

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2013
Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
12 - 14 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 - 28 iunie 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
2 iulie 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
3 iulie 2013 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
5 iulie 2013 -  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 - Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor finale


 Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
20 -21 august 2013 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 - 23 august 2013 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
26 august 2013 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
27 august 2013 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
28 august 2013 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
30 august 2013 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3-4 septembrie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2013 - Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu