duminică, 20 octombrie 2013

Ofertă cursuri - CCD BN


Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud anunță deschiderea sesiunii de înscrieri pentru următoarele cursuri:
Educație pentru mediu (responsabil prof. metodist Egreta Marc)
FIADD – formare și îndrumare în activitatea didactică pentru debutul în carieră (responsabil prof. metodist Aurelia Dan)
Consiliere și orientare (responsabil prof. metodist Aurelia Dan)
Formarea abilităților de viață la elevi (responsabil prof. metodist Aurelia Dan)
Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice – limba și literatura română (responsabil prof. metodist Aurelia Dan)
Educație nonformală (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
Consiliere și dezvoltare profesională (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
Tineri împotriva violenței (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
FORMATOR (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
METODIST (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (responsabil prof. metodist Ioan Ioja)
Cursurile se vor organiza în perioada octombrie-decembrie 2013. Detalii despre cursuri și modalitatea de înscriere se regăsesc în secțiunea Programe de formare continuă, proiecte, activități a site-ului www.ccdbn.ro
 


Cadrele didactice care doresc să se înscrie la cursurile de perfecţionare/specializare (cod COR) din oferta CCD trebuie să folosească următoarele fişe: Fişa de înscriere Formator, Fişa de înscriere Metodist, Fişa de înscriere Mentor, Fişa de înscriere Bibliotecar, Fişa de înscriere Manager de proiect şi Fişa de înscriere Secretar de şcoală.

Notă!
Pentru toate celelalte programe de formare incluse în ofertă înscrierile se fac zilnic, la sediul instituției, conform modalității de înscriere.  
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD

Solicitantul va completa:

 • Pentru cursurile acreditate: formular individual de înscriere – ANEXA 1.
 • Pentru cursurile neacreditate: formular individual de înscriere – ANEXA 2.
 • Adeverinţă de încadrare de la unitatea şcolară, în care se specifică funcţia şi specialitatea conform modelului alăturat.
Formularele se depun personal la profesorii metodişti ai CCD Bistriţa-Năsăud.

Indicaţii tehnice:

 • Fişierele ANEXA 1 şi ANEXA 2 se descarcă de pe site, se printează, apoi se completează şi se semnează.
 • Fişierul adeverinţă se descarcă de pe site, se completează în format electronic, apoi se printează şi se semnează.
 • Descărcarea unui fişier se efectuează astfel:
  • plasaţi indicatorul mouse-ului pe link-ul corespunzător (este albastru şi subliniat);
  • executaţi clic-dreapta (apăsare scurtă pe butonul din dreapta al mouse-ului) - apare meniul de context;
  • selectaţi (cu mouse-ul) din acest meniu comanda Save Target As... şi executaţi clic (apăsare scurtă pe butonul din stânga al mouse-ului) - apare o fereastră de navigare numită Save As cu ajutorul căreia alegeţi locul unde doriţi să salvaţi fişierul (de ex. pe desktop);
  • executaţi clic pe butonul Save al ferestrei şi aşteptaţi să se finalizeze salvarea - veţi găsi apoi fişierul în locaţia pe care aţi ales-o pentru salvare.

NOTĂ:
 • Niciun cadru didactic nu va putea beneficia de mai mult de 30 credite profesionale transferabile prin finanţare de la bugetul de stat.
 • Nu vor putea fi planificate la cursuri de perfecţionare / formare continuă, cadrele didactice care în ultimi 5 ani au obţinut un grad didactic (def., gr. II, gr. I, echivalare doctorat cu gr. I) sau care au acumulat 90 credite profesionale transferabile prin programele de perfecţionare/ formare continuă, finanţate de la buget.
 • La solicitarea scrisă a cadrelor didactice, CCD BN organizează cursuri contra-cost.
 • NU se primesc ÎNSCRIERI PRIN E-MAIL SAU FAX!
 • Nu se primesc cereri colective.
 • Nu se primesc cereri individuale pentru cursurile acreditate decât dacă sunt anexate toate documentele cerute în ANEXA 1.
 • Informaţii suplimentare se obţin de la profesorii metodişti.

Oferta 2013-2014 în format PDF:
 • completă (broşură A4 - 69p.) se poate descărca de aici.
 • sinteza (afiş A3 - 3p.) se poate descărca de aici.
 • sinteza (afiş A4 - 8p.) se poate descărca de aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu