marți, 21 ianuarie 2014

Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit 2014


Calendarul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2014

17 februarie - 7 martie 2014: Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar
10 - 14 martie 2014: Comunicarea fiselor de evaluare, de catre inspectoratul scolar, in teritoriu
17 martie - 3 aprilie 2014: Intocmirea si depunerea, de catre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
4 - 11 aprilie 2014: Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
14 - 28 aprilie 2014: Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
29 aprilie - 13 mai 2014: Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
14 - 16 mai 2014: Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
19 mai 2014: Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
20 - 21 mai 2014: Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
22 - 26 mai 2014: Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
27 - 28 mai 2014: Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
29 - 30 mai 2014: Inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
11 august 2014: Emiterea ordinului Ministrului Educatiei Nationale

Sursa:  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-16168212-ministerul-educatiei-publicat-criteriile-calendarul-concursului-pentru-acordarea-gradatiilor-merit-sesiunea-2014.htm

Atașez ordinul și metodologia privind acordarea gradațiilor de merit în anul 2014:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu