joi, 28 ianuarie 2010

Programa Evaluare în educaţie

PROGRAMA - ETAPA II - 27 Februarie 2010

Programa pentru concursului de Evaluare in educatie la limba si literatura romana.

Clasa a V-a

Lectura

* Textul in proza (naratiune; narator; personaj; idei principale/secundare). Figuri de stil (comparatia, personificarea; enumeratia; repetitia). Textul in versuri (versul; strofa).

Practica rationala si functionala a limbii

* Exprimarea unor opinii/pareri personale asupra personajelor sau a actiunilor acestora; interpretarea unor structuri poetice etc.

* Semnele de punctuatie (actualizare: punctul; virgula; doua puncte; ghilimelele; linia de dialog; semnul intrebarii; semnul exclamarii)

Elemente de constructie a comunicarii

* Vocabularul limbii romane. Cuvantul. Derivarea. Sinonimele. Antonimele. Sunetul si litera. Verbul (moduri personale si nepersonale; timpurile indicativului; valoarea predicativa, auxiliara, copulativa; predicatul verbal si nominal). Substantivul (genul, numarul, cazurile; prepozitia; articolul hotarat, nehotarat, genitival; functiile sintactice ale substantivului: subiect, nume predicativ, atribut, complement)

Clasa a VI-a

Lectura

* Toate cunostintele asimilate in clasa a V-a.

* Momentele subiectului. Tipuri de rima. Masura versului.

Practica rationala si functionala a limbii

* Exprimarea unor opinii/pareri personale asupra personajelor sau a actiunilor acestora, interpretarea unor structuri poetice etc. Rezumatul.

* Semnele de punctuatie (actualizare: punctul; virgula; doua puncte; ghilimelele; linia de dialog; linia de pauza; semnul intrebarii; semnul exclamarii)

Elemente de constructie a comunicarii

* Toate cunostintele asimilate in clasa a V-a.

* Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale. Omonimele. Arhaismele. Regionalismele. Verbul (moduri personale si nepersonale; timpuri; predicatul verbal si nominal). Substantivul (defectiv; colectiv; cazuri si functii sintactice). Pronumele (personal, de politete, demonstrativ; posesiv: adjectivul pronominal demonstrativ si posesiv; cazuri si functii sintactice).

CLASA a- IX- a

A. Continuturi din domeniul literaturii

a) Fictiune literara:

1. Joc si joaca

2. Familia

3. Scoala

Se va avea in vedere:

* realizarea de eseuri structurate pentru fiecare dintre temele propuse, avand ca punct de plecare operele studiate in clasa a – IX-a;

* stabilirea de legaturi tematice intre textele studiate in clasa a IX- a si alte texte studiate in gimnaziu;

* identificarea diferentelor dintre fictional si nonfictional;

* realizarea de asemanari si deosebiri dintre textele a doi autori studiati, in cadrul aceleiasi teme;

* crearea unor tipuri de texte: argumentatia, rezumatul, povestirea, descrierea.

b) Fictiune si realitate

* Texte fictionale si nonfictionale

* Textul publicitar

(Sa se realizeze un text publicitar in functie de diverse canale de difuzare)

* Alte categorii de texte:

- texte memoralistice (amintiri, memorii, marturii, jurnal intim, jurnal de calatorie, etc.)

- texte epistolare ( corespondenta privata, corespondenta oficiala, etc.)

- texte jurnalistice (reportaj, interviu, articol, anunt publicitar, etc.)

- texte juridic-administrative sau stiintifice (lege, regulament, raport, referat, studiu stiintific, etc.)

- texte argumentative (eseu, discurs, prelegere, etc).

In studiul comparativ al textelor fictionale si nonfictionale vor fi abordate concepte precum: fictiune, imaginatie, inventie; realitate, adevar; “eu” fictional/ “eu” real; text fictional/ text nonfictional.

Nota: Din continuturile prevazute in programa veti selecta numai temele si, respectiv, textele studiate in semestrul I

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare:

Se vor avea in vedere aspectele normative si functionale ale studiului limbii:

* norma literara;

* variante literare libere;

* exprimare corecta si nuantata: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei; adecvare / inadecvare stilistica;

* punctuatia si justificarile ei sintactice si stilistice;

* se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpetare a textelor literare studiate: denotatia si conotatie; sensurile cunvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar;

* Stilurile functionale :

- Sa recunoasca in texte stilurile functionale cunoscute

- Sa expuna caracteristicile fiecarui stil (la mod lexical, morfologic, structural, artistic);

* Comunicarea orala si scrisa:

* Monologul (narativ, argumentativ-explicativ)

- tipuri: povestirea/relatarea orala, descrierea orala, argumentarea orala;

- reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reactiile auditorului etc.);

- tehnici ale monologului eficient;

- adecvarea la situatia de comunicare (auditoriu, context);

- adecvarea la scopul comunicarii (informare, argumentare/presuasiune, divertisment etc.);

- structura monologului (introducerea, cuprinsul, incheierea)

* tipuri de texte: relatarea unei experiente personale, descriere, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, povestire, fisa de lectura, jurnal de lectura, referat, eseu structurat, eseu liber, stiri, anunturi publicitare, corespondenta privata si oficiala, formulare tipizate.

* imbogatirea vocabularului

* arhaisme si neologisme

* nivelurile limbii

CLASA a –X- a

A. Continuturi din literatura

1. Concepte operationale:

* curent literar

* genuri literare

* specii literare

* structura operei literare (tema, motive, laitmotiv, subiect, momentele subiectului)

2. Basmul cult:

* componente de ordin structural specifice basmului;

* clasificarea tipologica a personajelor din basm;

* identificarea particularitatilor specifice limbajului in basmul studiat in clasa a – X-a;

* basm cult – basm popular.

3. Nuvela:

* prezentare generala, analiza textelor narative, redactarea unor compozitii despre textele studiate.

4. Povestirea:

* analiza textelor studiate in clasa a X-a, din punct de vedere al structurii, al personajelor, al perspectivei naratoriale;

* evolutia povestirii in literatura romana.

B. Limba si comunicare:

* comunicare verbala (nonverbala);

* limbaj standard, limbaj popular, limbaj cult;

* arhaisme, regionalisme;

* comunicarea scrisa, comunicare orala;

* modalitati de redare a vorbirii: stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber;

* monologul argumentativ;

* proiectul;

* exprimarea orala;

* constituirea mesajului oral la nivel morfosintactic; tipuri de texte: narativ, discriptiv, explicativ, argumentativ.

* eseul structurat si eseul liber;

* dezbaterea;

* interviul in presa scrisa si audiovizuala;

* tehnici ale argumentarii;

* verbul – timpurile verbului, persoana gramaticala;

* structura frazei si a textului, elemente de relatie, coordonare si subordonare.


clasa a XI-a

A. Continuturi din domeniul literaturii

FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMANE

* Originile si evolutia limbii romane

PERIOADA VECHE

* Dimensiunea religioasa e existentei

* Formarea constiintei istorice –

CURENTE CULTURALE/LITERARE IN SECOLELE XVII-XVIII: UMANISMUL SI ILUMINISMUL (trasaturi)

PERIOADA MODERNA

a. Secolul al XIX-lea – inceputul secolului al XX-lea

* Rolul literaturii in perioada pasoptista

* Forme hibride ale civilizatiei romanesti la mijlocul secolului al XIX-lea.

* Romantismul: 1 text din romantismul pasoptist: Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Radulescu, Costache Negruzzi s.a., conform programei.

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare

Se vor avea in vedere aspectele normative, inclusiv cele recomandate in ed. a II-a a DOOM:

* norma literara;

* uzul diversificat al limbii literare;

* variante literare libere;

* registre stilistice.

Comunicare orala si scrisa

* eseul structurat si eseul liber;

* structuri discursive in textele literare si nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ);

* tehnici ale argumentarii;

De asemenea, se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpretare a textelor literare studiate: denotatie si conotatie; sensurile cuvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar.

clasa a XII-a

A. Continuturi din domeniul literaturii

PERIOADA INTERBELICA: POEZIA. Curente culturale / literare: modernism vs. traditionalism (trasaturi)

Se va avea in vedere faptul ca, in conformitate cu programa scolara in vigoare, s-a studiat cate o poezie apartinand lui George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu.

De asemenea, se va avea in vedere studiul un text ce ilustreaza traditionalismului poetic romanesc.

Curente culturale/literare: orientari avangardiste (trasaturi ale avangardei romanesti)

Diversitate tematica, stilistica si de viziune in poezia interbelica.

B. Continuturi din domeniul limba si comunicare

Se vor avea in vedere aspectele normative si functionale ale studiului limbii:

* norma literara – aspecte evolutive;

* variante literare libere;

* exprimare corecta si nuantata: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei; adecvare/inadecvare stilistica;

* punctuatia si justificarile ei sintactice si stilistice.

Comunicare orala si scrisa

* eseul structurat si eseul liber;

* structuri discursive in textele literare si nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ);

* argumentarea; tehnici ale argumentarii.

Se vor evalua achizitiile anterioare ce pot sprijini demersul de intelegere si interpretare a textelor literare studiate: denotatie si conotatie; sensurile cuvintelor in context; expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice; figuri de stil si procedee de expresivitate, dar si notiunile de teorie literara si cele care vizeaza structura textului literar


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu